آموزش اسکیت

تیم اسکیتی ها

انتخاب روزها

کلاس های نیمه خصوصی تعداد نفرات بین ۱۰ الی ۱۲ نفر می باشد. .

این کلاس ها برای سنین زیر ۱۰ سال است