آموزش اسکیت

تیم اسکیتی ها

نام و نام خانوادگیمبلغ پرداختیتاریخ ثبت نامتایید/رد
انوشا بلندی1,000,000 تومان۱۴ اسفند ۱۴۰۱تایید شده
انوشا بلندی1,000,000 تومان۲ بهمن ۱۴۰۱تایید شده
آلا سروش مهر1,000,000 تومان۳۰ دی ۱۴۰۱تایید شده
گیلداسادات شیخی1,000,000 تومان۱۸ دی ۱۴۰۱تایید شده
کوروش یگانه1,000,000 تومان۱۸ دی ۱۴۰۱تایید شده
الا یوسفی1,000,000 تومان۱۷ دی ۱۴۰۱تایید شده
گیتا برزگر1,000,000 تومان۱۵ دی ۱۴۰۱تایید شده
نام و نام خانوادگیمبلغ پرداختیتاریخ ثبت نامتایید/رد